E-AT01Přístřešek na automobil

E-AT01a přístřešek pro jeden automobil délky 2600 mm
E-AT01b přístřešek pro dva automobily délky 5100 mm
E-AT01c přístřešek pro tři automobily délky 7600 mm
E-AT01d přístřešek pro čtyři automobily délky 10100 mm

Přístřešek na automobil E-AT01 je dostupný jako modulová řada v délkách 2600, 5100, 7600 a 10100 mm, větší délky pak v modulech po 2500 mm. Je vyroben z nosných sloupů svařených z dvojice hliníkových trubek a plechu a nosníků střechy. Trubky nosníků střechy jsou skruženy do mírného oblouku a nesou zasklívací profily z vytlačovaného hliníku.
Zastřešení z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka.  Sloupy jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.
Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem.
Míry: výška 3300 mm, šířka 5100 mm

E-AT01 Přístřešek na automobil
E-BA01 Bariéra bez výplně
E-BA02 Bariéra s výplní
E-BA03 Sedák
E-CS01 Stojan na kola
E-CS02 Stojan na kola
E-CS03 Stojan na kola
E-CT01 Cyklostánek
E-CT02 Cyklostánek
E-FT01 Pítko
E-FT02 Fontánka
E-HD01 Hodiny s informačním panelem
E-HD03 Digitální hodiny / informační panel
E-IS01 Ukazatel směru
E-IS02 Informační stojan
E-IS04 Informační stojan
E-IT01 Informační tabule
E-IV01 Informační vitrína
E-LA01 Parková lavička s výplní z latí
E-LA02 Parková lavička s výplní z desek
E-LA03 Parková lavička s výplní z latí - vetknutá
E-LA04 Parková lavička s výplní z desek - vetknutá
E-LA05 Parková lavička s výplní z latí - oboustranná
E-LA06 Parková lavička s výplní z desek - oboustranná
E-LA07 Parková lavička bez opěradla s výplní z latí
E-LA08 Parková lavička pro teenagery
E-OK01 Odpadkový koš hranatý
E-OK02 Odpadkový koš kulatý
E-OZ01 Označník zastávky
E-OZ02 Označník zastávky s osvětlením
E-SU01 Parkový stůl
E-ZS01 Zastávka bez bočnic
E-ZS02 Zastávka s jednou bočnicí
E-ZS03 Zastávka se dvěma bočnicemi
E-ZV01 Patník
E-ZV02 Zábrana vjezdu