D-AT01Přístřešek na automobil

D-AT01a přístřešek pro jeden automobil délky 2550 mm
D-AT01b přístřešek pro dva automobily délky 5050 mm
D-AT01c přístřešek pro tři automobily délky 7550 mm
D-AT01d přístřešek pro čtyři automobily délky 10050 mm

Přístřešek na automobil D-AT01 je dostupný jako modulová řada v délkách 2550, 5050, 7550 a 10050 mm, větší délky pak v modulech po 2500 mm.
Je vyroben z nosných sloupů a nosníků střechy svařených z dvojice hliníkových profilů skružených do mírného oblouku a spojovacích plechů. Nosníky střechy nesou zasklívací profily z vytlačovaného hliníku.  Zastřešení z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka.
Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem. Sloupy jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.
Míry: výška 3000 mm, šířka 5000 mm

D-AT01 Přístřešek na automobil
D-CS01 Stojan na kola
D-CS02 Stojan na kola
D-CS03 Stojan na kola
D-CT01 Cyklostánek
D-CT02 Cyklostánek
D-LA01 Parková lavička s výplní z latí
D-LA02 Parková lavička s výplní z desek
D-LA03 Parková lavička s výplní z latí
D-LA04 Parková lavička s výplní z desek
D-LA05 Parková lavička s výplní z latí
D-LA06 Parková lavička s výplní z desek
D-OK01 Odpadkový koš kónický
D-OK02 Odpadkový koš hranatý
D-PK01 Přístřešek na kontejnery jednostranný, bez opláštění
D-PK02 Přístřešek na kontejnery jednostranný, s opláštěním
D-PK03 Přístřešek na kontejnery oboustranný, bez opláštění
D-PK04 Přístřešek na kontejnery oboustranný, s opláštěním
D-ZS01 Zastávka bez bočnic
D-ZS02 Zastávka s jednou bočnicí
D-ZS03 Zastávka se dvěma bočnicemi
D-ZV01 Patník
D-ZV02 Zábrana vjezdu