RP14Schody

Posílení dolních končetin.

Jednoduchý cvičební prvek pro nácvik chůze do schodů a ze schodů. Je určen pro seniory po operacích náhrad kyčlí a kolenních kloubů a k nácviku chůze po mozkových příhodách. Oboustranné zábradlí napomáhá a brání pádu.
Míry: délka 3200 mm, šířka 960 mm, výška 1780 mm

RP14 Schody
RP01 Masér
RP02 Turista
RP03 Cyklista
RP04 Stepař
RP05 Veslař
RP06 Swingař
RP07 Biceps
RP08 Hrazda pevná
RP09 Bradla kombinovaná
RP10 Pružinová hrazda
RP11 Sklápěcí lavice
RP12 Lehátko
RP13 Pohyblivá deska
RP15 Šikmá plocha
RP17 Velký a malý kruh